Edunvalvonta

Valtakunnallinen edunvalvonta

Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä kansallisella tasolla.

Piirimme edunvalvontatyö pohjautuu pääosin yhdistyksien kautta tulevista edunvalvonta-aloitteista. Piirillä on jäsenyysedustus Etelä- Savon maakunnan eläkeläisneuvottelukunnassa. Sen kautta aloitteita voidaan valmistella muiden maakunnan eläkeläisjärjestöjen kanssa ja esitellä niitä toteutettavaksi maakunnan päättäjille.

Eläkeläisneuvottelukunnalla on mahdollisuudet viedä aloitteita päätettäväksi myös valtakunnan tasolle maakunnan järjestöneuvottelukunnan kautta, jossa neuvottelukunnalla on myös jäsenedustus.

Senioriliitto laatii edunvalvonnan ylimmän tason suuntaviivat ja tavoitteet, joilla pyritään tukemaan eläkeläisten ja vanhuusväestön yhteiskunnallista osallistumista valtakunnan tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. Senioriliitto on mukana viiden muun eläkeliiton ryhmässä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimen Eläkeläisliitojen etujärjestö EETU ry:n.

Senioriliitto voi tehdä myös edunvalvontaan liittyviä hankkeita tai esityksiä, joita piiri jalkauttaa yhdistyksilleen tiedoksi tai toteutettavaksi.

Edunvalvontavastaava Pekka Huovila