Edunvalvonta

Valtakunnallinen edunvalvonta

Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä kansallisella tasolla.

Piirimme edunvalvonta- ja vaikuttamistyö pohjautuu pääosin yhdistyksien edunvalvonta-aloitteista tai muista lausunnoista.
Piirillä on edustajat Etelä- Savon hyvinvointialue Eloisan vanhusneuvostossa sekä maakunnan eläkeläisneuvottelukunnassa (Pikku Eetu), joten tiedottamista voidaan toteuttaa selkeitä viestintäkanavia myöten yhdistystasolta aina päättäjille asti ja päinvastoin. Eloisan vanhusneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hyvinvointialueen valtuuston sekä lautakuntien kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Tällä valtuustokaudella puheenjohtajana toimii senioripiirin jäsen.
Edunvalvonta- ja vaikuttamisasiat ovat vakiosti esillä piirin hallituksen kokousasialistalla vastuuhenkilön toimesta. Hänen roolinsa sisältöön kuulu myös säännöllinen viestintä ja tilannekuvasten laadinta paikallistasolta piirille.
Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä kansallisella tasolla.Pekka Huovila