Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin maamme kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet edunvalvonnan yhteistoimintaelimekseen etujärjestö EETU ry:n.

Uusien jäsenten liittyminen yhdistyksiin on osaltaan tärkeää edunvalvontatyötä, koska jäsenmäärän kautta voimme piirinä kasvattaa omaa painoarvoamme asioidemme suunnitteluissa ja päätöksen teossa.

Alueellinen ja paikallinen edunvalvonta

Paikallisissa yhdistyksissä pyritään vaikuttamaan kuntapäättäjiin senioriväen palvelujen saatavuuden, edullisuuden ja laadun turvaamiseksi.

Piirinä olemme mukana Etelä-Savon eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa, joka toimii maakuntaliiton ohjauksessa. Varsinaisia jäseneniä ovat: Pekka Huovila ja Raili Pöyry sekä varajäseninä Jouko Nousiainen ja Simo Hokkanen. Neuvottelukunta on laatinut kannanoton sote-alueesta, päivystyssairaaloista ja julkisesta liikenteestä. Kannanotto on luovutettu kaakkoisen vaalipiirin kansanedustajille.

Valtakunnallinen edunvalvonta

Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä kansallisella tasolla.